KARGOMsende logo

KARGOMsende Bilgi Güvenliği Politikası

KARGOMsende, müşterilerinin ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetlere hızlı, hasarsız, eksiksiz ve güvenilir bir şekilde ulaşmalarını sağlama misyonuyla sürdürdüğü başarısındaki her türlü bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin kritik rolü olduğunu ve bilgi güvenliğinin yeterli seviyede sağlanamamasının, başta itibar kaybı olmak üzere finansal kayıplar riskini de artıracağının farkındadır.

KARGOMsende yönetimi, korumakla yükümlü olduğu bilgilerin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişebilirliğinin yeterli seviyede sağlanması amacıyla Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurmayı, işletmeyi, sürdürmeyi, gözden geçirmeyi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli kaynakların sağlanacağını taahhüt eder.

Lojistik faaliyetleri gerçekleştiren şirketimizde;

  • Tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklilikleri ve anlaşmalardan doğan yükümlülükleri yerine getirmekten, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,
  • Temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak için bilgi varlıkları ve kritik iş süreçlerine yönelik risklerin kabul görmüş risk yönetim metodojilerine uygun olarak değerlendirilmesi ve işlenmesini,
  • Kurum çalışanlarının Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve bilgi güvenliği farkındalığını arttırarak, kurumsal ve paydaşlarına ait bilgilerin korunmasını sağlamayı,
  • Firmamıza, müşterilerimize, çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza ait her türlü kurumsal ve kişisel bilgi varlığının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini güvence altına almayı,
  • Bilgi varlıklarının korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınmasını ve güvenlik ihlali durumunda ihlalin kayıt altına alınarak, zamanında tespit ve müdahale ile ortadan kaldırılmasını sağlamayı,
  • Kurum çalışanları olarak, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi politika, prosedür ve kontrollerine uygun hareket etmeyi ve tanımlanmış sorumlulukları yerine getirmeyi,
  • Kurum Üst Yönetimi olarak, bilgi güvenliği yönetim sistemi politikalarını değişen şartlara uygun olarak güncellemeyi, kurum içerisinde tüm seviyelerde bilinmesini ve eksiksiz uygulanmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz.